Zorginstelling

Wat kan HuBis voor zorginstellingen betekenen? Door de gewijzigde wet- en regel..

Woningcorporatie

Wat kan HuBis voor woningcoöperaties betekenen? Wij streven ernaar..

Transformatie

Waarom Transformatie? Naast het feit dat leegstaand vastgoed geld..

Community Building

Waarom Community Building? Om de leefbaarheid..

Samenwerken aan transformatie

Op dit moment staat of komt er veel (zorg)vastgoed leeg. Dit omdat door o.a. de scheiding wonen en zorg de zorgbehoefte aan het veranderen is en het (zorg)vastgoed niet meer past bij deze veranderingen. Het vergt een enorme inspanning om het leegstaande (zorg)vastgoed te transformeren aan de wensen van de “nieuwe” ouderen. HuBis werkt in deze transformatie samen met een tweetal partners en Zilveren Kruis. Lees verder >>

Samen Zelfstandig

Wat is Samen Zelfstandig?

Wonen

Kiezen voor “Samen Zelfstandig” is kiezen voor vrijheid voor nu en zekerheid voor later. Het woonconcept “Samen Zelfstandig” is een gemeenschappelijke woonvorm voor oudere echtparen en alleenstaanden, met behoefte aan ondersteuning.

Service, gemak en zorg

“Samen Zelfstandig” biedt een uitgebreid pakket van diensten en zorg helemaal afgestemd op de wensen van de bewoners. Het service- en dienstenpakket is van hoge kwaliteit. Sommige diensten, zoals een personenalarmering..

Noaberschap

“Samen Zelfstandig” biedt een aangename veilige leefomgeving, geborgenheid, informele steun en sociale contacten met mensen met een eigen leefstijl. De bewoners organiseren samen de leefomgeving. “Door en voor mensen”…

Samen Zelfstandig in 't Groen

 

 

 

 

 

 

 

Het Groene Huis

Een variant van “Samen Zelfstandig” is “Het Groene Huis”. Het concept is voor oudere echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en alleenstaanden. Door aanbod van ondersteunende diensten en zorg kunnen ze samen zelfstandig blijven wonen.
De verbindende factor bij “Het Groene Huis” is een gemeenschappelijke tuin en moestuin, waar mensen zelf actief kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten, eventueel in combinatie met een theetuin. De tuin is een ontmoetingsplaats voor de bewoners en de mensen uit de buurt. Een en ander wordt begeleid door een professionele tuinman en vrijwilligers.
HuBis ondersteunt organisaties bij de transitie, het co-creatieproces en de realisatie van “Het Groene Huis”
Er is een toenemende vraag naar vernieuwende woonvormen. Woonvormen waar het mogelijk is om bijvoorbeeld…
HuBis brengt vraag naar woningen en aanbod van leegstaand (zorg)vastgoed bij elkaar door co-creatie….
Om de leefbaarheid in het gebouw of wijk te verhogen en op lange termijn te borgen is het belangrijk…