Transformatie

Waarom Transformatie? Naast het feit dat leegstaand vastgoed geld kost heeft het transformeren van leegstaand vastgoed naar woonruimte verschillende maatschappelijke voordelen. De leegstand wordt bestreden, er wordt woningaanbod gecreƫerd en de leefomgeving wordt beter.
Een leegstaand pand kan op den duur een negatief effect op de leefomgeving hebben; verloedering, vandalisme en gevoelens van onveiligheid rondom het gebouw liggen op de loer.
Wanneer leegstaande panden weer een functie of een mix van functies krijgen, bijvoorbeeld wonen, bedrijvigheid en horeca, dan kan dit de leefbaarheid van de omgeving ten goede komen. Er kan zelfs meer reuring in het gebied ontstaan, wat met het oog op toekomstige (nieuwbouw)ontwikkelingen op de betreffende locatie gunstig kan zijn voor vastgoedeigenaren.
HuBis kan samen met haar partners haalbaarheidsonderzoeken uitvoeren, een woonconcept ontwikkelen, een doelgroep zoeken en een businesscase opstellen voor de transformatie van uw (dreigend) leegstaande pand.