Community Building

Waarom community Building? Om de leefbaarheid in het gebouw te verhogen en op lange termijn te borgen is het belangrijk de bewoners te betrekken, te verbinden en te activeren. Immers de bewoners bepalen de leefbaarheid in een gebouw of wijk. Het mag duidelijk zijn dat als de leefbaarheid in het gebouw en de omgeving goed is, de verhuurbaarheid beter zal zijn.
De ervaring leert echter dat dit niet altijd vanzelf gaat en/of voor langere termijn standhoud. In dit verband spreken we over duurzaamheid van de leefbaarheid in het gebouw.
Daarom een community manager/gastvrouw die de leefbaarheid in het gebouw bewaakt. Ze betrekt, verbindt en activeert de bewoners. Ze kan ook signaleren en actie ondernemen als mensen wat extra hulp nodig hebben of eenzaam zijn.
HuBis ondersteunt organisaties bij het organiseren en borgen van een community.