Samen zelfstandig

Het woonconcept “Samen Zelfstandig” is een gemeenschappelijke woonvorm voor ouderen, met behoefte aan ondersteuning. Iedereen heeft zijn eigen appartement en kan gebruik maken van een samenhangend pakket van wonen, ontmoeten, diensten en zorg.

Deze woonvorm biedt een aangename veilige leefomgeving, geborgenheid, informele steun en sociale contacten met mensen met een eigen leefstijl. De bewoners organiseren samen de leefomgeving. “Door en voor mensen”

Voor de specifieke inrichting van “Samen Zelfstandig” wordt aangesloten bij de sfeer en gebruiken die karakteristiek zijn voor een doelgroep of gebouw en zal daarom per locatie verschillen.
HuBis ondersteunt organisaties bij de transitie, het co-creatieproces en de realisatie van “Samen Zelfstandig”