Zorginstellingen

Wat kan HuBis voor zorginstellingen betekenen? Door de gewijzigde wet- en regelgeving dreigt leegstand van verzorgingshuizen en daarmee een forse verliespost. HuBis biedt woonconcepten voor (dreigende) leegstaande vastgoedpanden. HuBis ondersteunt zorginstellingen die (dreigende) leegstaande panden hebben en samen met ons willen investeren in een nieuwe vorm van wonen, ontmoeten, diensten en zorg. HuBis doet dat door co-creatie en community building, waardoor mensen worden betrokken en verbonden, waardoor de sociale structuren in een gebouw worden versterkt.