Woningcoöperaties

Wat kan HuBis voor woningcoöperaties betekenen? Wij streven ernaar om ouderen of mensen met een beperking, die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen, kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. HuBis biedt woonconcepten voor deze doelgroepen. Ons streven is om sociale verbindingen en zorgvoorzieningen terug te brengen in het dorp of in de wijk, zodat mensen informele zorg, diensten en formele zorg krijgen in hun vertrouwde woonomgeving. HuBis ondersteunt woningcorporaties die (dreigend) leegstaande panden, verouderde panden of woonomgevingen hebben en met ons willen investeren in een nieuwe vorm van wonen, ontmoeten, diensten en zorg. HuBis doet dat door co-creatie en community building, waardoor de sociale structuren in het dorp of de wijk worden versterkt.