Wonen

Kiezen voor “Samen Zelfstandig is kiezen voor vrijheid voor nu en zekerheid voor later. Het woonconcept “Samen Zelfstandig” is een gemeenschappelijke woonvorm voor oudere echtparen en alleenstaanden, met behoefte aan ondersteuning. De opzet is kleinschalig en iedereen heeft een ruim eigen appartement en kan gebruik maken van een samenhangend pakket van wonen, ontmoeten, diensten en zorg.
Kortom een woning die het mogelijk maakt nog heel lang samen te wonen. Samen met de partner of met medebewoners
Voor de specifieke inrichting van “Samen Zelfstandig” wordt aangesloten bij de sfeer en gebruiken die karakteristiek zijn voor een doelgroep of gebouw en zal daarom per locatie verschillen.