Er is een toenemende vraag naar vernieuwende woonvormen. Woonvormen waar het mogelijk is om bijvoorbeeld…

HuBis brengt vraag naar woningen en aanbod van leegstaand (zorg)vastgoed bij elkaar door co-creatie….

Om de leefbaarheid in het gebouw of wijk te verhogen en op lange termijn te borgen is het belangrijk…