Service, gemak en zorg

“Samen Zelfstandig” biedt een uitgebreid pakket van diensten en zorg helemaal afgestemd op de wensen van de bewoners. Het service- en dienstenpakket is van hoge kwaliteit. Sommige diensten, zoals een personenalarmering, logeervoorziening, parkeren en het gebruik van de tuin, zijn standaard.
Aanvullende diensten, zoals een wasservice, klussen in huis en maaltijdbezorging, worden tegen marktconforme prijzen aangeboden
Standaard voorzieningen: personenalarmering, gastvrouw, berging scootmobiel, logeervoorziening, gebruik van de tuinen.
Extra (betaalde) diensten: Verhuisservice, inrichten en stofferen, klussen in huis, huishoudelijke hulp, wasservice, boodschappenservice, restaurant, maaltijdvoorziening en -bezorging.
Ook organiseren wij op verzoek persoonlijke zorg en huishoudelijke hulp in uw appartement, te denken valt aan thuiszorg, thuisverpleging, hulpmiddelen en voorzieningen in uw huis.