Scheiding van wonen en zorg

Een vijfde van de ouderen wil het liefst wonen zoals in een verzorgingshuis oude stijl. Dit blijkt uit onderzoek van kennisorganisatie Platform31 in samenwerking met de brancheorganisaties van woningcorporaties (Aedes) en van zorgondernemers (ActiZ). Het verzorgingshuis is voor hen echter vaak geen optie meer, omdat het kabinet die woonvorm niet langer vergoedt. Ouderen moeten tegenwoordig apart betalen voor de huur en voor een zorg- en dienstenpakket.

Het kabinet wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel liever zo beschut zou willen wonen als in het voormalige bejaardenhuis. Dat is vooral vanwege de 24-uursalarmknop én de gezelligheid. Veel zorgaanbieders lukt het niet deze nieuwe combinatie van zorg en wonen aan te bieden tegen een prijs die betaalbaar is voor minder koopkrachtige ouderen. Deze ouderen willen veiligheid, dat er hulp komt als ze vallen. En ze houden van de reuring van zo’n complex. De financiering van de verzorgingshuizen is afgeschaft, maar dat wil niet zeggen dat ook de behoefte van de ouderen eraan verdwenen is.

Ook komt er een nieuwe generatie ouderen aan die gewend is zelf de regie te nemen. En meer eigen eisen en woonwensen heeft dan de vooroorlogse generatie.
Daarom heeft HuBis het woonconcept “Samen Zelfstandig” ontwikkeld. Het concept wordt per locatie op maat gemaakt door samen met de bewoners (community) in co-creatie de woonwensen en sociale uitgangspunten te bepalen.