Samenwerking

Op dit moment staat of komt er veel (zorg)vastgoed leeg. Dit omdat door o.a. de scheiding wonen en zorg de zorgbehoefte aan het veranderen is en het (zorg)vastgoed niet meer past bij deze veranderingen. Het vergt een enorme inspanning om het leegstaande (zorg)vastgoed te transformeren aan de wensen van de “nieuwe” ouderen. HuBis werkt in deze transformatie samen met een tweetal partners en Zilveren Kruis. Inmiddels is deze samenwerking verder gegroeid en is besloten een gezamenlijke bedrijf “on(t)roerend goed” op te richten.

On(t)roerend goed richt zich op het creëren van verbindende samenlevingsconcepten waarin mensen er toe doen. On(t)roerend goed werkt samen met een team van specialisten zoals bouwkundigen, architecten, data-analisten, omgevingsdeskundigen en binnenhuis architecten om tot een voorstel voor een social design te komen. Voor de financiering werkt on(t)roerend goed samen met een aantal investeerders. Door deze unieke samenwerking kunnen we na het vooronderzoek en de co-creatie met een concreet voorstel komen incl. het benodigde financiering om de transformatie daadwerkelijk uit te voeren.

Doelstelling van de transformatie is dat we samen tot een passende oplossing komen voor het vastgoed. Passend voor toekomstige bewoners, de eigenaar, de directe omgeving en de investeerder. De transformatie is erop gericht om meerwaarde te creëren voor alle partijen.