Noaberschap

“Samen Zelfstandig” biedt een aangename veilige leefomgeving, geborgenheid, informele steun en sociale contacten met mensen met een eigen leefstijl. De bewoners organiseren samen de leefomgeving. “Door en voor mensen”. Een woonomgeving waar men elkaar kent en men zich thuis voelt.