Het Groene Huis

Een variant van “Samen Zelfstandig” is “Het Groene Huis”. Het concept is voor oudere echtparen waarvan één van de partners zorg nodig heeft en alleenstaanden. Door aanbod van ondersteunende diensten en zorg kunnen ze samen zelfstandig blijven wonen.
De verbindende factor bij “Het Groene Huis” is een gemeenschappelijke tuin en moestuin, waar mensen zelf actief kunnen werken en elkaar kunnen ontmoeten, eventueel in combinatie met een theetuin. De tuin is een ontmoetingsplaats voor de bewoners en de mensen uit de buurt. Een en ander wordt begeleid door een professionele tuinman en vrijwilligers.
HuBis ondersteunt organisaties bij de transitie, het co-creatieproces en de realisatie van “Het Groene Huis”